Wed Oct 17, 2018 |


Toppers XII (2017-18)

XII - Medical


SAURAV
97%

TANISHA BANSAL
94.8%

HARKIRAT SINGH
94.6%

GAURAV
93.2%

DARSHIT JAIN
92.4%

PRANAV GOYAL
92.4%

DAMANDEEP SINGH
92.2%

SAMRIDHI SETHI
91.8%

JASMINE KAUR
90.8%

RESHAM JAIN
90.6%

RAGHAV GOYAL
90.2%

KANIKA PHAGNA
89.6%